Improvizační jednohubka #5 - Konflikt na jevišti

Neobyčejná klubovna
Norská 16
101 00 Praha
Kde to je?

Více informací již brzy!

Improvizační jednohubky jsou různorodé workshopy zaměřené na rozšiřování a prohlubování improvizačních dovedností aplikovatelných v běžném životě a podporujících osobní rozvoj. Workshop je realizován díky podpoře z dotačního programu Kultura městské části Prahy 10 pro rok 2020.

Účinkující

Spolupracujeme s