Motel

Tři různé příběhy rozdělené na tři části v jednom motelovém pokoji. Herci mezi jednotlivými částmi posouvají příběh samostatnými vstupy. Hraje 6 hráčů, vždy dva do každého příběhu.

Představte si takový věkem poznamenaný a trochu vybydlený motelový pokoj na americkém středozápadě. Co se v něm asi všechno událo? Z nepřeberného množství příběhů během představení odhalíme hned tři!

Diváci pomohou konferenciérovi vybrat správné dvojice a vygenerují hercům pro inspiraci jedno slovo.

Dvojice pak sehrají každá po jednom obraze ze svého příběhu. Po prvním obraze se vždy jeden herec z každé dvojice odhodlá a v nikým nepřerušovaném monologu vyjeví své tajemství, o kterém doposud nikdo nevěděl. Dvojice poté sehrají druhý obraz, po kterém druhý herec z každé dvojice sdělí divákům svoje tajemství, aby pak spolu se svým spoluhráčem svůj příběh zakončili třetím obrazem.

Konferenciér na závěr všechny příběhy pro diváky zrekapituluje a prozradí pikantnosti, které po příběhu následovaly!

  • 45-60 minut
  • 6 herců

Spolupracujeme s