Změna

V kategorii Změna, občas nazývané Jinak hrají hráči volnou improvizaci na téma, ale často se v ní mění repliky a pohyby na povel MC.