Efka

Efka

Inu na počátku jejího života byl/je/bude HUMOR. Humor je ta neuchopitelná, těžko popsatelná entita, co buď vlastníte nebo ne. Humor dělá Váš život o 50 % žitelnějším (doporučuje 4 z 5 přeživších sebevrahů). Povznést se, podívat se na věc s nadhledem a umět si udělat srandu ze sebe sama, ale i z druhých je pro ni nepostradatelná věc v impru i v životě.

Miluje KNIHY, FILMY, DIVADLO, stejně jako ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH kohokoliv z Vás. Příběh to je to, co se vším prolíná aneb jak říká klasik: „není malých rock'n'rollí“. Stejně tak dobré impro je o příběhu, který nečte v knize nebo ho nesleduje před sebou, ale ona sama v něm může přímo hrát a v danou chvíli se stát kýmkoliv a čímkoliv.

PŘÍRODA je místo, kam vyráží čím dál častěji. Místo, kde vše má svůj řád a ona se tam stává tichým pozorovatelem a objevovatelem souvislostí, které nějak mimoděk vznikly dávno předtím. Stejně jako impro, kde se děj tvoří na základě pozorování a interakce s druhými.

Radost, která vzniká ze HRY, návrat do dětství, kdy vše bylo dovoleno a nevznikala žádná cenzura. Napojení na druhého a zapomenutí na všechny věci, které v danou chvíli netvoří scénu. To jsou aspekty, které jí na impru baví.

OKAMŽIKY, momenty, které nejdou naplánovat. Každý odstavec je o jednom atributu její osoby a je zároveň pro ní znakem propojující impro s životem, což jí nepřestává bavit.

We cooperate with