Armando

Improvizační longforma inspirovaná skutečným příběhem některého z hráčů. Prvotní drobeček inspirace přichází od diváka.

Na základě inspirace od diváků jeden z hráčů vypráví krátký pravdivý monolog ze svého života. Hráči následně zahrají divákům sérii scének (příběhů) inspirovaných tímto monologem.

V průběhu představení může zaznít i více monologů, kterými se následně inspirují další scénky. Příběhy mohou být samostatné či spolu mohou těsněji souviset.

Obvykle 5-8 hráčů. Délka může být různá, zpravidla 15-40 minut.

We cooperate with