Politická improshow

Politická improshow je unikátní atypický improvizační formát, který tematicky vytěžuje reálné politické dění a staví jej na hlavu.

Protagonisti ztělesňují reálné postavy veřejného dění a spolu s diváky je poznávají a dostávají do situacích, ve kterých je běžně nevidí.

We cooperate with