Šaškování

Hráč se snaží být vtipnější na úkor ostatních a sklouzává k trapným klišé nebo gagům, které neposouvají děj, případně nabourává děj jednorázovými fórky.

We cooperate with