Poslední věta

Každá dvojice sehraje scénku ve svém prostředí, MC mezi prostředími/dvojicemi přepíná.

We cooperate with