Improvizační jednohubka #1 - Já, předmět

Neobyčejná klubovna
Norská 16
101 00 Praha
How do I get there?

Já předmět

V rámci workshopu si osaháte a osvojíte svět mima. Seznámíte se s imaginárním předmětem, ztělesněním předmětů a dalšími způsoby jejich ztvárnění. Dozvíte se, jak s nimi pracovat a najdete si vlastní styl. Dostanete odpovědi na otázky, které jste možná netušili, že máte. Workshop je určen jak pro pokročilé, tak i pro mimy začátečníky, pro herce i neherce. Přijďte objevit svět, který když se pro vás stane opravdovým, bude takovým i pro vaše diváky…

O lektorovi:

MgA. Anna Kukuczková, DiS. je absolventkou Vyšší odborné školy herecké v Praze a katedry Nonverbálního divadla Akademie múzických umění v Praze. Zabývá se širokou škálou hereckých vyjadřovacích prostředků od činoherního herectví, recitace a zpěvu, přes tanec a fyzické divadlo po pantomimu. Je spoluzakladatelkou pantomimické skupiny Kozel ve fraku, která se zabývá hledáním nových možností moderní pantomimy. Dále spolupracuje se skupinou Sacra Cirkus a Teatro Comico a externě pracuje v Národním divadle v Praze. „Hranice žánrů neexistují, splývají v jedno divadlo."

Cena za účast na workshopu je 200,- Kč. Více info na odkazu k nákupu vstupenek výše.

Improvizační jednohubky jsou různorodé workshopy zaměřené na rozšiřování a prohlubování improvizačních dovedností aplikovatelných v běžném životě a podporujících osobní rozvoj. Workshop je realizován díky podpoře z dotačního programu Kultura městské části Prahy 10 pro rok 2020.

Show participants

  • Anna Kukuczková (Lektor)

We cooperate with